Terms and Conditions

 

Article 1: General provisions

This e-commerce webshop offers its customers the opportunity to purchase the products from its web store online. These General Terms and Conditions (“Terms”) apply to every order placed by a visitor to this e-commerce webshop (“Customer”). Additional terms and conditions of the Customer are excluded, unless they have been explicitly accepted in writing in advance.

Article 2: Price

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Article 3: Offer

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Article 4: Online purchases

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Article 5: Delivery and implementation of the agreement

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Bestellingen worden steeds binnen de 5 werkdagen (werkdagen zijn maandag – vrijdag) verwerkt behalve indien anders aangegeven in de verzendmethode of wegens sluiting door feestdagen of vakantieperiode. Sluiting voor vakantieperiode wordt steeds op de webshop verduidelijkt. Standaard is de levertermijn maximaal 30 dagen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen. Een uitzonderlijke situatie kan zijn dat de producten niet op voorraad zijn. Indien de levertermijn langer dan 30 dagen wordt omwille van deze reden zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Indien er een andere reden zou voordoen dat de levertermijn beïnvloed en langer maakt dan 30 dagen, zal de klant rechtstreeks hiervan op de hoogte gebracht worden.

Article 6: Retention of title

The delivered items remain the exclusive property of the seller until the moment of full payment by the Customer.

Article 7: Right of withdrawal

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Article 8: Warranty

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Article 9: Sanctions pour non-paiement

Without prejudice to the exercise of other rights, in the event of non-payment or late payment from the date of the default, the Client will owe interest and interest without notice on the unpaid amount. Without prejudice to the foregoing, the right is retained to take back the articles that are not (fully) paid.

Article 10: Privacy policy

The seller reserves the right to collect data from the user solely for internal use, both directly through collection of the data provided by the user at the time of the order and indirectly (eg through the use of cookies, which is short data strings are on the computer of the user of the site that allows the seller to optimally match the content and layout of the site to the user). These data will not be passed on to organizations that are contractual with the seller connected. In accordance with the law of 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to personal data, the user has the right at all times to view, change, correct and have this data removed if he no longer wishes to receive information about personal data. our activities. For this they can contact the customer service of the seller in writing.

Article 11: Damage to validity – non-cancellation

If any provision of these Terms and Conditions is declared invalid, illegal or invalid, this will in no way affect the validity, legality and applicability of the other provisions. Failure by the seller at any time to enforce or exercise any of the rights listed in these Terms and Conditions shall never be considered a waiver of such provision and shall never affect the validity of these rights.

Article 12: Change of conditions

These Terms and Conditions are supplemented by other terms and conditions explicitly referred to, and the general terms and conditions of sale of the seller. In the event of a conflict, these Terms and Conditions prevail.

Article 13: Applicable law

European law applies. The courts of the Seller’s place of residence have jurisdiction in legal disputes. The Seller can also turn to the ODR platform.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Receive the best offers and personal advice